Szkolenia dla firm

Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń dla przedsiębiorców MŚP. Pakiet oferowanych przez nas szkoleń zmienia się zależnie od zapotrzebowania na rynku – w celu poznania aktualnej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem (tel. 605 489 863).

Wśród wielu prowadzonych przez nas szkoleń, szczególnym powodzeniem cieszą się m.in.:

Biznes – marketing

 • Projektowanie strategii i systemów e-commerce
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: social media
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: video i mobile
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
 • Kształtowanie wizerunku
 • Budowanie relacji z klientami
 • Wywieranie wpływu
 • Efektywna komunikacja
 • Wykorzystywanie technologii IT w procesie komunikacji

Biznes – logistyka

 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego
 • Magazynowanie i transport żywności
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii

Biznes – sprzedaż

 • Organizacja sprzedaży i promocji
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzeni sprzedaży zdalnej
 • Tworzenie oferty i planowanie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym

Biznes – zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Akademia Managera – pakiet szkoleń indywidualnie dobranych do potrzeb każdego przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przez projekty w praktyce
 • Orientacja strategiczna
 • Kształtowanie wizerunku
 • Employer branding
 • Zarządzanie kontaktami z klientami
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Budowanie relacji ze współpracownikami
 • Tworzenie u upowszechnianie wizji
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Ocena pracowników
 • Rozwój pracowników
 • Motywowanie pracowników
 • Prowadzenie działalności gospodarczej (obszar prawny i administracyjny)

Ekologia i rolnictwo – ochrona środowiska

 • Postępowanie z odpadami
 • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO
 • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID-19
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym

Informatyka i telekomunikacja

 • Współpraca z klientem w warunkach pracy zdalnej
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
LV Edu Group - Usługi szkoleniowe

Techniczne – Budownictwo i projektowanie

 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń dla 3 PRK

Turystyka i hotelarstwo

 • Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii
 • Obsługa klienta w trudnych sytuacjach związanych z pandemią
 • Przekazywanie trudnych informacji

Zdrowie i medycyna – zdrowie publiczne

 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie danymi w ochronie zdrowia
 • Dobre praktyki higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii

Zdrowie i medycyna – Medycyna estetyczna i kosmetologia

 • Mezoterapia z użyciem stymulatorów tkankowych
 • Nowoczesne techniki zdobień